KEPALA BIDANG INOVASI & TEKNOLOGI

Nama       : Drs. Syaiful Zalid
NIP       : 19630918 199203 1 007
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN INOVASI & TEKNOLOGI

Nama       : Dra. Saartje Dina Kambey
NIP       : 19630916 199702 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

STAFF

Nama       : Kartina, SE
NIP       : 19680626 198703 2 005
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)

KEPALA SUBBIDANG DISEMINASI KELITBANGAN

Nama       : Novi Irawaty, SE., M.Si
NIP       : 19731124 200003 2 002
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

STAFF

Nama       : Rahmawati, SE
NIP       : 19800325 200903 2 010
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)